Nuoširdžiai dėkojame UAB „AMBER PAPER“ direktoriui

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame UAB „AMBER PAPER“ direktoriui Aidui Ditkui už paramą ir dosnumą mūsų lopšeliui-darželiui.