Prašome atsakyti į klausimus

Gerbiami tėveliai,
lopšelyje-darželyje yra atliekamas platusis auditas, šiuo klausimynu siekiama įvertinti mūsų lopšelio-darželio rodiklių lygį.
Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės tobulinti ikimokyklinį ugdymą.
Nuoroda į klausimyną: https://www.apklausk.lt/s/5e85f73848af8