Primename taisykles

Primename, kad:

  • Prieš įeinant į darželio pastatą, privaloma dezinfekuoti rankas, o rūbinėlėje užtrukti ne ilgiau nei 10 min.
  • Lopšelio-darželio teritorijoje ugdytinius atlydintys suaugusieji privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones) bei laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.)
  • Siekiant sumažinti tiesioginių kontaktų, visa informacija teikiama darželio ir grupių telefonais.

Administracija