Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

W wyniku realizacji zadania: wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie, zostały osiągnięte cele:

  1. Doposażenie sal przedszkolnych w pomoce metodyczne i meble, tworząc możliwość realizacji przyjętego programu wczesnoprzedszkolnego.
  2. Reprezentowanie placówki podczas IV Targów Edukacyjnych w Wilnie.

Po otrzymaniu kwoty pieniężnej grupa pedagogów na czele z dyrektorem Żłobka-Przedszkola w Mejszagole nabyła pomoce metodyczne (gry, zabawy, puzzle, zestawy konstrukcyjne dla dzieci), mebelki (komoda, kojec dla dzieci, dywan) oraz instrumenty muzyczne (piszczałki perkusyjne, dzwonki muzyczne, gwizdek ceramiczny - ptaszek itp.) do sal przedszkolnych, co umożliwiło realizowanie jakościowego procesu nauczania.
Także nabyto plakaty, stend informacyjno-reprezentacyjny placówki oraz balony z nazwą i adresem strony internetowej placówki, co przyczyniło się do reprezentowania placówki podczas IV Targów Edukacyjnych w Wilnie.