Erasmus + Tarptautinis projektas

Projekto dalyviai (3 MB)

Tarptautinis projektas „Lenkų mokykla emigracijoje. Kompetentingas mokytojas ir kreatyvus mokinys - raktas į sėkmę"
„Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.
Czas trwania projektu:
01.09.2020 – 31.08.2023
Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)
Żłobek-Przedszkole w Mejszagole (Litwa)
Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels (Hiszpania)
Polska Szkoła Sobotnia w Geel (Belgia)
Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu (Wielka Brytania)
Polska Szkoła Altogether w Dublinie (Irlandia)
Polska Szkoła w Schiedam (Niderlandy)
Cele projektu:

  1. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
  2. Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
  3. Opracowanie przewodnika metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
  4. Opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
  5. Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
  6. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Projekt jest kontynuacją współpracy partnerskiej i działań podejmowanych w latach 2017 – 2020 w ramach realizacji projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, również z programu Erasmus+.
Uczestnikami projektu są nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich, łącznie około 65 osób. Uczestnicy będą biorą udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzą materiały dydaktyczne, pracują nad rezultatami pracy intelektualnej oraz wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Z ramienia koordynatora uczestnikami są pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Ze szkoleń e-learningowych oraz wypracowanych materiałów korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych.
Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:

  • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami
  • międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing
  • wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym:
  • utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Zapraszamy na stronę WWW projektu: https://polonia2020.modm.edu.pl