TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad:

  1. Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. dirbs 2 jungtinės grupės:

    • jungtinė grupė lietuvių ugdomąja kalba („Drugelių“ grupės patalpose).
    • jungtinė grupė lenkų ugdomąja kalba („Nykštukų“ grupės patalpose).
  2. Nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. dirbs 4 grupės.

Esant palankioms oro sąlygoms (pvz., giedra, saulėta, nestiprus vėjas, nedidelis lietus ir pan.), vaikų priėmimas nuo 7.00 val. iki 8.15 val. ir atsiėmimas nuo 16.00 val. iki 17.30 val. bus vykdomi lopšelio-darželio lauko teritorijoje (ankstyvojo amžiaus vaikams skirtoje vaikų žaidimų aikštelėje / ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtoje vaikų žaidimų aikštelėje). Kiekvienoje aikštelėje kiekvienos grupės ugdytiniai ugdysis po puse dienos: iki pietų – vienoje žaidimų aikštelėje, o po pietų – kitoje. Kitą dieną vaikų priėmimas vykdomas toje aikštelėje, kurioje vaikai leido laiką iš vakaro, ir taip rotuojama kiekvieną dieną.
Esant nepalankioms oro sąlygoms vaikų priėmimas ir atsiėmimas vykdomi vaikų grupėse. Prieš įeinant į grupės rūbinėlę, tėvai privalo dezinfekuoti rankas, o rūbinėlėje užtrukti ne ilgiau nei 10 min.
Administracija