Priėmimas ir išbraukimas iš įstaigos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo įrašą liudijantį išrašą, kuris išduodamas Civilinės metrikacijos skyriuje, ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą švietimo įstaigos direktoriui. Tėvų prašymai pagal prašymų pateikimo datą registruojami tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo grupes registracijos žurnale.

Grupės komplektuojamos iki gegužės 31 d.

Vaikų, priimtų į grupes, sąrašai (tik vaiko vardas, pavardė) ir tų, kurie laukia eilės, skelbiami įstaigos skelbimų lentoje iki birželio 15 d. Sąrašai gali būti tikslinami.

Jeigu yra laisvų vietų, vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus.

Nuo birželio 1 d. tėvų (globėjų) prašymai priimami jau kitiems metams.

Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 15 dienos privalo patvirtinti (informuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktorių) iš anksto pateiktą prašymą lankyti švietimo įstaigą.

Nesuteikus šios informacijos, vaikas bus išbraukiamas iš sąrašo, prieš tai perspėjus tėvus (globėjus) jų elektroniniu paštu arba raštu.

Tėvai (globėjai), norintys išbraukti vaiką iš lopšelio-darželio sąrašų, privalo užpildyti prašymą ir pateikti įstaigos direktoriui. Iš ugdymo įstaigos sąrašų vaikas išbraukiamas tik tuomet, kai tėvai atsiskaito su ikimokyklinio ugdymo įstaiga už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą.

Vaikų priėmimo tvarkos aprašas (150 KB)

Prašymas dėl vaiko priėmimo į Maišiagalos vaikų lopšelį-darželį (153 KB)

Prašymas nutraukti sutartį (91 KB)

Prašymas dėl užmokesčio lengvatų taikymo (337 KB)

Informacija atnaujinta