Apdovanoti lopšelio-darželio pedagogai ir darbuotojai

Lopšelio-darželio 50-mečio jubiliejaus proga, š. m. birželio 1 d., Vilniaus rajono savivaldybės Mero ir Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais apdovanoti įstaigos pedagogai ir ilgamečiai darbuotojai.

Vilniaus rajono savivaldybės Mero padėkos raštais apdovanoti šie darbuotojai ir pedagogai:

 1. Už ilgametį ir sąžiningą darbą padėkos raštus gavo: auklėtojo padėjėja Natalja Blažienė, valytoja-skalbėja Valentina Mozol, auklėtojo padėjėja Sigita Kovaliukienė ir sargė Danutė Sakavičienė.
 2. Už kūrybingą, nuoširdų ir sėkmingą pedagoginį bei vadybinį darbą apdovanota direktorė Ivona Marija Matveiko.
 3. Už profesionalumą, puikų vadybinį darbą, žmogiškųjų išteklių valdymą ir metodinę veiklą padėkos raštas įteiktas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Celinai Buinovskai.
 4. Už profesionalumą, puikų ugdymo proceso organizavimą ir aktyvią metodinę veiklą apdovanota meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė.
 5. Už aktyvų ir kūrybišką darbą įstaigoje, veiksmingą pedagoginę ir metodinę veiklą padėkos raštas įteiktas auklėtojai metodininkei Nerijai Četrauskaitei.
 6. Ūkio vedėjai Natalijai Miasnikovąi padėkos raštas įteiktas už pareigingą, sąžiningą ir efektyvų darbą.

Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais apdovanoti šie pedagogai ir darbuotojai:

 1. Vyresnioji auklėtoja Gražina Švaikovskaja ‒ už atsakingumą, aktyvią projektinę ir pedagoginę veiklą.
 2. Auklėtoja Ieva Bačulienė ‒ už atsakingumą, įdomų ir kūrybišką darbą bei nuolatinę inovacijų paiešką.
 3. Vyresnioji auklėtoja Danutė Vitkūnienė ‒ už atsakingumą ir konstruktyvų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.
 4. Auklėtoja Daina Jermak ‒ už iniciatyvumą, vaikų kūrybinių galių puoselėjimą bei efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.
 5. Vyresnioji auklėtoja Lilija Ceiko ‒ už pareigingumą, nuoširdų darbą ir aktyvią pedagoginę veiklą. Labai atsiprašome auklėtojos Lilijos Ceiko, kad dėl klaidos padėkos raštas nebuvo įteiktas šventės metu.

Maišiagalos vaikų lopšeliui-darželiui 50-mečio proga iš Savivaldybės mero fondo lėšų skirta 300 Eur. Labai džiaugiamės ir dėkojame!

Administracija