Apibendrinant „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“...

Saugios ugdymo (-si) aplinkos kūrimas bei patyčių ir smurto prevencija – vienas iš veiklos prioritetų, kuriuos Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis išsikėlė 2017–2018 m. m. Nepalaikydami patyčių ir siekdami užkirsti joms kelią dalyvavome „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2018“.
Visi bendruomenės nariai nuo pirmadienio iki penktadienio segėjo emblemas „Be patyčių“. Vaikų grupėse ugdomųjų veiklų metu buvo ugdomas vaikų pakantumas kitiems, kalbama draugystės tema, su vaikais analizuojami įvairūs patyčių atvejai ir pan., o tėvams ir įstaigos darbuotojams parengti stendiniai pranešimai patyčių prevencijos tema.

Vaikų grupės visą savaitę dirbo pagal socialinės pedagogės parengtą ir Vaiko gerovės komisijos pritartą prevencinių veiklų kalendorių: pirmadienį kiekviena vaikų grupė susikūrė savo grupės pageidautino draugiško elgesio ir nepageidautino elgesio taisykles, vaikai patys aktyviai dalyvavo šių taisyklių kūrime ir pasižadėjo jų laikytis. Antradienį socialinė pedagogė pristatė lopšelio-darželio pedagogams ir techninio personalo darbuotojams pranešimą „Patyčios. Patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Trečiadienį ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime VKEM filialo Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejuje Maišiagaloje. Ketvirtadienį ugdytiniai įvairiomis priemonėmis piešė savo draugą ir apie jį pasakojo savo grupės draugams, o penktadienį vaikai iš namų į grupę atsinešę savo mėgstamą žaislą mokėsi juo dalintis su kitais grupės draugais.

Tikimės, kad organizavę šias veiklas bent kiek prisidėjome prie patyčių atvejų mažinimo, ir užtikriname šių veiklų tęstinumą.
Taip pat turėjome galimybę dalyvauti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro akcijos „Užkrėsk gerumu“ baigiamajame renginyje, kuris taip pat yra „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ dalis.

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Ši akcija mums visiems dar kartą priminė, kad mūsų visuomenėje patyčių reiškinys yra vis dar aktualus ir opus klausimas, kurį turime spręsti visi kartu bendromis jėgomis!

Socialinė pedagogė C. Buinovska