Trispalvės apyrankes Lietuvai

2015 metų Kovo 11-ąją – atkurtai Lietuvos laisvei – 25-eri. Drauge su nepriklausoma Lietuva auganti karta – mokiniai ir studentai – šia proga inicijavo akciją „Lietuvai ir man“. Akciją globojo Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai prisijungė prie visos šalies akcijos „Lietuvai ir man“. Ši akcija yra kvietimas susiburti ir tradicinę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę papildyti vieningu akcentu. Visą savaitę vaikučiai pynė trispalves apyrankes. Šios apyrankės – tai draugystės ženklas, dovana artimiausiems draugams.

Be to, ugdytiniai kartu su savo ugdytojais sukūrė gražų linkėjimą Lietuvai, kuris paskelbtas internetiniame puslapyje www.lietuvaiirman.lt
„Mes mylime tave, Gimtine,
Iš visos širdies gelmių.
Ta meilė šildo mūs krūtinę
Ir didelių, ir mūs mažų.
Čia mano Tėvynė Lietuva,
Gimiau aš čia ir augu.
Linkiu jai laimės visada
Ir Dievas te ją saugo“.

Dėkojame visiems, kurie balsavo už mūsų palinkėjimą. Tikime, kad dalyvavimas šioje akcijoje paskatino vaikų patriotizmą, tautiškumą bei išugdė aukštą pagarbos savo Tėvynei jausmą.

Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė