Baigėsi projektas

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio „Drugelių“ gr. ugdytiniai įgyvendino ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Nerijos Četrauskaitės sumanytą projektą „Kaip duonutė auga“. Visą lapkričio mėnesį vaikai tyrinėjo duoną – ragavo grūdus, juos malė akmeniu ir malūnėliu. Sijojo miltus, maišė ir minkė tešlą, kepė blynus ir bandeles. Keliavo į Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Maišiagalos padalinį, kur domėjosi literatūra apie duoną. Tuo pačiu apžiūrėjo Vilniau krašto etnografinio muziejaus fotografijų parodą „Katalikiškų švenčių tradicijos. Amatai ir amatininkai“. Žinių ir patirties būsimieji duonos augintojai sėmėsi ir interneto platybėse. Jie žiūrėjo mokomąją medžiagą, dalyvavo virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose, klausėsi dainų, mokėsi tradicinių žaidimų. O lapkričio 26 dieną „Drugeliai“, pasipuošę tautiniais kostiumais, skubėjo į darželio salę, pasidžiaugti naujais atradimais, žiniomis bei potyriais. Vaikai dainavo dainas apie duonutę, šoko tradicinius šokius, prisiminė pasakas apie duoną ir didžiavosi žiną, kokia stebuklinga yra mūsų kasdieninė duona...
Projekto sumanytoja, mokytoja Nerija padėkojo meninio ugdymo mokytojai metodininkei E. Staniulionienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai D. Jermak, darželio virėjoms A. Kozlovskajai ir I. Ozarovič, mokytojos padėjėjai I. Jasinskai už pagalbą įgyvendint projektą ir pavaišino duona.

Mokytoja Nerija Četrauskaitė