Darželinukai prisidėjo prie pilietinės akcijos

„Baisi atėjo sausio tryliktoji,
Naktis ta Vilniuj kruvinoji…
Prieš tankus stojo žmonės, gynė
Tave, o mano Lietuva tėvyne.“

R. Bujanauskaitė

Dvidešimt ketvirtą kartą Lietuvos piliečiai mini 1991 metų Sausio tryliktosios įvykius Lietuvoje. Žmonės jungiasi norėdami pagerbti pirmąsias nepriklausomos Lietuvos aukas.

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis taip pat neliko abejingas ir prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Iš ankstaus ryto kiekvienoje vaikų grupėje degė žvakutės Sausio 13-osios aukoms pagerbti. Auklėtojos papasakojo ugdytiniams apie šios dienos svarbą kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenime. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Kasmetinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ paskatino susimąstyti apie tai, kad laisvė yra vertybė, kurią reikia saugoti ir ginti.

Meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė