Darželinukų edukacinė išvyka

Birželio 11 d. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio „Nykštukų“ ir „Drugelių“ grupių auklėtiniams buvo netradicinė. Darželio ugdytiniai aplankė Neries regioninio parko lankytojų centrą bei Dūkštų ąžuolyną.

Pasak K. Ušinskio „Gamta – vienas galingiausių žmogaus auklėjimo veiksnių...“. Neries regioninio parko lankytojų centre pasitiko mus vyriausias specialistas rekreacijai Saulius Pupininkas, kuris su meile ir užsidegimu pasakojo apie gamtą ir net abejingų vaikų akyse įžiebė susidomėjimą gamta.

Ekspozicijoje, įrengtoje panaudojus šiuolaikines technologijas, pristatomos Neries regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybės, pažintinių takų žemėlapiai, kuriuos palietę vaikai galėjo susižinoti apie paukščius, augalus, žvėris. Darželinukai paskraidė imituotu lėktuvu ir apžiūrėjo gamtą iš paukščio skrydžio. Tačiau bene labiausiai visiems į atmintį įstrigo Sauliaus Pupininko, puikaus gamtos žinovo, pasakojimai apie parke augančius itin retus augalus ir besiveisiančius mažai kur kitur sutinkamus gyvūnus bei vabzdžius. Ypač ugdytiniams įstrigo filmukas apie Gencijoninį melsvį. Gencijoninis melsvys – viena rečiausių ir labiausiai saugomų rūšių. Jis yra įrašytas į Lietuvos ir Europos Raudonąsias knygas. Nuoširdžiai dėkojame vyriausiajam specialistui rekreacijai Sauliui Pupininkui už edukacinę pamokėlę.

Iš Neries regioninio parko lankytojų centro nuvažiavome į Dūkštų ąžuolyną. Dūkštų ąžuolynas yra unikali vieta – tai vienas iš didžiausių ir seniausių natūralių iki šių dienų Lietuvoje išlikusių ąžuolynų. Jis užima net 300 ha plotą.

Palei Dūkštų ąžuolyno pažintinį taką pastatyta apie 40 skulptūrų, vaizduojančių lietuvių legendų ir mitologijos personažus. Takas atveda prie mitologijos paminklo - Airėnų akmens su ženklais. Vaikščiojant pažintiniais takais nuotaiką kėlė kaitri saulutės šiluma ir nuostabi vasaros gamta. Ugdytiniai gamtoje suvalgė sumuštinius, įsiamžinom savo pabuvimą nuotraukose ir su pilna kuprine įspūdžių grįžome į darželį.

Meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė