Draugiškoji „DRABLIADA“ baigėsi...

Kovo mėnesį Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio „Drugelių“ grupės vaikai dalyvavo respublikiniame edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada“. Kasdieną draugavo su Drambliuku Straubliuku. Drauge klausėsi terapinių pasakėlių, žaidė įvairius žaidimus ir atliko „svečio“ užduotėles. Vaikai mokėsi draugauti, prisiminė grupės mandagaus elgesio grupėje susitarimus. Skaičiavo kasdien atliktus gerus darbelius ir „statė“ Gerumo pilį“. Stiprino socialinius – emocinius gebėjimus. Tapo draugiškesni, linksmesni ir geranoriškesni.

Mokytoja N. Četrauskaitė