Eva Viktorija Brodovska atstovaus mūsų įstaigai skaitymo konkurse

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis dalyvauja Vilniaus r. švietimo įstaigų vaikų meninio skaitymo konkurse „Spalvingas eilėraščių pasaulis“. Šis konkursas vyksta dviem etapais, I etapas 2018 m. vasario 13 d. vyko mūsų lopšelyje-darželyje. Jame dalyvavo 8 ugdytiniai. Ugdytinių meninius gebėjimus vertino direktoriaus įsakymu paskirta komisija. Komisijos vertinimu į II etapą pateko „Nykštukų“ grupės ugdytinė Eva Viktorija Brodovska – ji su ją paruošusia auklėtoja Lilija Ceiko atstovaus Maišiagalos vaikų lopšeliui-darželiui 2018 m. kovo 6 d. Nemenčinės vaikų darželyje vyksiančiame II-ajame vaikų meninio skaitymo konkurso etape „Spalvingas eilėraščių pasaulis“. Visiems skaitovams dėkojame už dalyvavimą, o Evai Viktorijai linkime sėkmingo pasirodymo kovo 6 dieną.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui C. Buinovska