Gerosios darbo patirties sklaida užsienyje

Vykdydami Erasmus+ projektą „Lenkų mokykla užsienyje. Lenkų mokyklų mokytojų profesinio tobulėjimo skatinimas“, š. m. vasario 4–10 dienomis mūsų įstaigos direktorė Ivona Marija Matveiko, auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė ir auklėtojos padėjėja Alina Verbaitis vyko į projekto Erasmus+ partnerių susitikimą Balstogėje (Lenkija), kurio metu ne tik dalyvavo mokymuose, bet ir pasidalijo gerąja darbo patirtimi su kitų šalių pedagogais. Savivaldybės darželio Nr. 31 Balstogėje ugdytiniams meninio ugdymo mokytoja Edita ir auklėtoja Nerija pravedė užsiėmimą tema „Lietuvos simbolika ir tautinis paveldas”. Džiaugiamės, kad mūsų pedagogai skleidžia gerąją darbo patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui C. Buinovska