Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-ąją Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo susibūrę į draugišką ratą darželio kieme. Visi kartu sugiedojo Tautišką giesmę. Prie darželio augančius medelius vaikai papuošė darbeliais iš vėliavos spalvų, taip išreikšdami savo pagarbą gimtam kraštui.
Sveikiname lopšelio-darželio bendruomenę Lietuvos nepriklausomybės dienos proga!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Jermak