„Lietuvos šalelėj skamba mūsų dainelės“

Jau antrus metus organizuojame projektą „Iš tautosakos lobynų II“, į kurį kviečiame dalyvauti Vilniaus r. Maišiagalos krašto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, su kuriomis bendradarbiaujame, tarp jų – ir Trakų r. Paluknio vaikų lopšelį-darželį. Projektas yra vykdomas visus mokslo metus, tačiau vasario 12 dieną susibūrėme į renginį „Lietuvos šalelėj skamba mūsų dainelės“, skirtą paminėti artėjančią valstybinę Lietuvos šventę – Vasario 16-ąją.

Vienas iš renginio tikslų buvo pristatyti liaudies dainą, žaidimą ar eiles. Su liaudies muzika siejama viskas, kas žmogui gražiausia. Visa tai ne tik puošia, praturtina dvasinį pasaulį, bet ir sužadina žodžiais nenusakomą gerumą gimtojo krašto istorijai, tautos papročiams, tradicijoms. Visa tai padeda ugdyti patriotinius jausmus, tautinę sąmonę – svarbiausius asmenybės bruožus. Galėjome visu tuo įsitikinti per darželių pasirodymus.

Renginyje dalyvavo Glitiškių mokykla-darželis, Buivydiškių, Riešės, Avižienių, Anavilio vaikų darželiai, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė.

Kiekviena ugdymo įstaiga pristatė tautinius rūbus. Be to, renginio metu buvo pristatyti vaikų rankomis sukurti meno kūriniai ir pačių vaikų sukurti eilėraščiai, iš kurių buvo sukurta paroda „Gimtinė vaikų akimis ir lūpomis“. Paroda eksponuojama ir Vilniaus rajono savivaldybės koridoriuje. Iš minėtų darbų pagaminta knyga, skirta prisiminti renginį „Lietuvos šalelėj skamba mūsų dainelės“.

Norime pasidžiaugti į šventę atvykusiais garbingais svečiais – Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, minėtais ugdymo įstaigų direktoriais bei Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio tarybos nariais.
Gerbiama švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič pasveikino svečius, o ypač pasipuošusius ir šventiškai nusiteikusius vaikučius su artėjančia Vasario 16-ąja bei įteikė padėkos raštus renginyje dalyvavusiems ir vaikučius parengusiems pedagogams.

Manome, kad šventė pavyko. Dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus su Lietuvos valstybės nepriklausomybės diena. Lai neblėsta siekis kurti tokią Nepriklausomą Lietuvą, kurioje augtų laisvos ir drąsios ateities kartos.

Tariame nuoširdų ačiū Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjai Lilijai Andruškevič, Lopšelio-darželio tarybos narei Boženai Jackevič, Riešės vaikų darželio direktorei Stasei Keragalvienei, Avižienių vaikų lopšelio-darželio direktorei Reginai Olechnovič bei visiems dalyvavusiems ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo. Būkime verti atsakomybės už Laisvę, kurios simboliu tapo Vasario 16-oji.

Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Staniulionienė