Lik sveikas, darželi!

Gegužės 28-oji „Drugelių“ grupės vaikučiams ir jų tėveliams buvo ypatinga diena. Ilgai ruoštasi ir repetuota – ir štai ilgai laukta šventė! Šventė dviguba: paminėta gegužės mėnesį švenčiama šeimos diena ir darželinukų išleistuvės.

Darželio salėje susirinkusius svečius „Drugeliai“ pasveikino lietuvių liaudies šokiu „Kepurinė“. Tuomet mergaitės padeklamavo eilėraštuką mamai, pasakė kaip ją myli. Berniukai padeklamavo eilėraštį apie tėtį, kuris nors ir būna kartais griežtas, bet vis tiek pats nuostabiausias. Visoms šeimoms nuskambėjo daina „Aš ir mama“. Kaip gera, kai kartu visa šeima. Po nuostabaus valso vaikučiai padovanojo savo brangiausiems tėveliams gėlių. Už pagalbą ir aktyvų dalyvavimą darželio ir grupės veikloje kelios šeimos buvo apdovanotos padėkos raštais. Darželio direktorė I. M. Matveiko padėkojo už bendradarbiavimą ir pasveikino visas šeimas su švente.

Į sceną iškilmingai buvo pakviesti vaikučiai, kurie jau šiais metais išeina į mokyklą. Jiems įteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio baigimo pažymėjimai, atminimui darbelių segtuvai ir knygelės. Smagiai skambėjo vaikučių dainos. Kartu padainuoti „Drugelių“ dainą kvietėme ir tėvelius.

Kartu praleistais metais pasidžiaugė auklėtoja Ieva Bačiulienė. Ji palinkėjo vaikučiams ir toliau būti tokiems linksmiems, kad gerai sektųsi mokykloje.

Tėvelių atstovai padėkojo darželio direktorei, pedagogams ir personalui už rūpestį jų vaikučiais, už kantrybę, pagalbą.

Šventę vainikavo darželio kieme pasodintas grupės tėvelių padovanotas medelis. Jis dar ilgus metus primins tuos vaikučius, kurie lankė mūsų darželį. Jis augs ir stiprės, kaip ir vaikučiai, kurie pamažu taps didžiais žmonėmis. Linkime sėkmės vaikučiams ir stiprybės jų tėveliams!

Auklėtoja Daina Jermak