„Linkėjimas Lietuvai“ – skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai

Vasario 12 d. lopšelyje-darželyje vyko Vasario 16-jai skirtas minėjimas „Linkėjimas Lietuvai“. Vasario 16-oji – tai didelė šventė, didi mūsų visų diena.
Šiemet dėl ypatingų sąlygų negalėjome rinktis salėje. Minėjimas vyko per zoom programėlę. Džiugiai nusiteikę, pasipuošę minėjimą pradėjome Lietuvos valstybės himno giedojimu. Minėjimo metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius. Lietuvą sveikinome dainomis, šokiais, eilėmis. Minėjimo pabaigoje visi darželio ugdytiniai ir bendruomenės nariai kartu padainavo Ingos Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.
Šiandien ypač svarbus mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę.
Palinkėjimas visiem tą nuostabią dieną L. Milčiaus žodžiais:

„Mylėkim Lietuvą, kurią širdy nešiojam,
Kiekvienas savo, ją savaip pažintą,
Kaip dainą motinos, kurią dainuojam,
Kaip šviesią meilę, laiko neištrintą.“

Meninio ugdymo mokytoja
Edita Staniulionienė