Dalyvaujame akcijoje „Gerumas mus vienija“

Nuo š. m. vasario 14 d. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis dalyvauja Vilniaus r. švietimo įstaigų gerumo akcijoje „Gerumas mus vienija“. Lopšelio-darželio tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta dalyvauti akcijoje renkant aukas vaikų hospiso Vilniuje statyboms. Pirmas Lietuvoje hospisas vaikams kuriamas šalia vienintelių Lietuvoje pal. Mykolo Sopočkos slaugos namų (hospiso) suaugusiems. Gerumo akcijoje kviečiama dalyvauti visa lopšelio-darželio bendruomenė – ir darbuotojai, ir tėvai, kurie gali aukoti neribotą sumą pinigų į aukų dėžutes, esančias kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje, iki kovo 14 d. Kovo 15 d. paaiškės, kiek lėšų bus surinkta. Kviečiame aukoti ir tikimės didelio bendruomenės narių aktyvumo!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė C. Buinovska