„Mano kraštas – Lietuva”

„Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos
– Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš…“
(B. Brazdžionis)

Vasario 13 d. lopšelyje-darželyje vyko Vasario 16-jai skirtas renginys „Mano kraštas –Lietuva“. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę savo rankomis gamintomis trispalvėmis sagėmis. Šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu. Renginio metu vaikai prisiminė svarbiausius valstybės simbolius, atliko daineles, šokius, deklamavo eilėraščius,. Renginio pabaigoje visi darželio ugdytiniai ir bendruomenės nariai kartu padainavo Ingos Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.
Tradicinis kasmetinis Vasario 16-osios minėjimas ugdo vaikų tautinę savimonę, pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą.

Edita S.