Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada w przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, którego podstawową ideą w tym roku jest Dom Tolerancji. Kierując się tą ideą, dzieciaki po wyjaśnieniu znaczenia słowa „tolerancja” poprzez wysłuchanie i omówienie bajek o przyjaźni, tworzyli w grupach symboliczne domy, omawiali znaczenie domu jako miejsca, w którym mieszkają i znaczenie słowa tolerancja, jako pokojowe współistnienie w społeczeństwie.
Każdego roku, świętując Międzynarodowy Dzień Tolerancji, nasi wychowankowie poszerzają swoje horyzonty i światopogląd, uczą się bycia przyjaznym i tolerancyjnym.

Pedagog społeczny Celina