Muzikos diena darželyje

Spalio 1-ąją yra minima pasaulinė muzikos diena, tad Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio kieme nuo pačio ryto aidėjo muzikos garsai.
Lopšelyje-darželyje ši diena buvo paminėta aktų salėje, kuri vienai dienai virto tikru kino teatru – užtemdytais langais, su minkštasuoliais, pagalvėlėmis, didžiuliu kino ekranu, kuriame galima stebėti muzikinius filmukus.
Muzikos diena nuskambėjo pramogomis, dainomis ir šokiais, muzikos instrumentų skleidžiamais garsais. Vaikai susipažino su natelėmis bei muzikos raktais.
Lai skamba mūsų sielose visada muzika!

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Edita Staniulionienė