Pasidalijome gerumu

„Kalbėti apie gerumą nėra gerai, reikia taip ir elgtis“ –
Kinų liaudis

Nuo vasario 14 d. iki kovo 14 d. lopšelis-darželis dalyvavo socialinėse gerumo akcijose „Gerumas mus vienija“ ir „Užkrėsk gerumu!”, kurių metu ugdytiniai su tėvais, įstaigos pedagogai ir techninio personalo darbuotojai buvo kviečiami aukoti vaikų hospiso Vilniuje statyboms. Kovo 15 d. suskaičiuotos surinktos lėšos – iš viso paaukota 348,91 Eur. Labai džiaugiamės, kad mūsų bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo šiose gerumo kupinose akcijose ir aukojo nepagydomai sergančių vaikų labui. Kovo 20 d. surinktos lėšos perduotos Vilniaus Pal. Kun. M. Sopočkos Hospiso vadovei seseriai M. Rak – Vaikų hospiso statybų Vilniuje iniciatorei. Savo, lopšelio-darželio direktorės ir sesės M. Rak vardu dėkoju visiems paaukojusiems už gerumą!

Socialinė pedagogė C. Buinovska

http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/7321