Pasidalinimas gerąja darbo patirtimi

„Po pavasariniu skėčiu“

2022 metų kovo 29 dieną Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gražina Švaikovskaja nuotoliniu būdu pravedė atvirą ugdomąją veiklą „Po pavasariniu skėčiu“.
Džiaugėmės, kad gerosios patirties sklaidoje dalyvavo daugiau nei 80 pedagogų iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų ir mūsų darželio partneriai.
Ugdomosios veiklos metu mokytoja siekė priminti ir įtvirtinti ugdytiniams žinias apie oro reiškinius ankstyvą pavasarį. Buvo pateikti netikėti, įdomūs ir vaikų kūrybiškumą bei smalsumą skatinantys metodai: stebėjimas, diskusija, vaizduotę skatinantys užsiėmimai, muzikiniai žaidimai.
Aptarimo metu vyresnioji mokytoja pristatė tikslus bei uždavinius. Papasakojo apie savo sukurtas metodines priemones. Labai malonu buvo išgirsti iš pedagogų gerų žodžių, pagyrų.
Tikiuosi, kad kiekvienas dalyvis į savo darbo patirties „lagaminą“ įsidės naudingos informacijos, praktinių pavyzdžių bei žinių.

„Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti vaiko kūrybiškumą ir žingeidumą“.
Albertas Einšteinas

Vyresnioji mokytoja Gražina Švaikovskaja