Pedagogai respublikiniame forume

Spalio 20 dieną Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio pedagogės meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė ir auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume ,,Šiuolaikinio ugdymo kokybė ir turinys“, kuris vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė pristatė stendinį pranešimą ,,Šiuolaikinis ugdymas darželyje“. Auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė parengė pranešimą ,,Žodis širdin kelią kelią suranda“. Pedagogės forumo dalyviams pasakojo apie ugdomojo proceso organizavimą Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje, pasidalino mintimis apie kūrybingą pedagogų bendradarbiavimą, džiaugėsi svariu tėvelių ir kitų ugdytinių šeimos narių indėliu organizuojant renginius ir ugdytinių išvykas į konkursus, renginius kituose darželiuose bei edukacinius užsiėmimus muziejuose. Informavo apie darželio bendradarbiavimą su Maišiagalos miestelio bendruomene: LDK Algirdo gimnazija, biblioteka, Kunigo prelato J. Obrembskio muziejumi, Maišiagalos tradicinių amatų centru. Šis bendradarbiavimas skatina natūralų vaikų smalsumą, norą pažinti, tyrinėti gamtą, socialinius reiškinius, visuomenę, juos supančią aplinką ir susidaryti bendrą pasaulio vaizdą, plečia emocinį suvokimą bei meninę raišką, o, svarbiausia, padeda vaikams mokytis gimtosios ir valstybinės kalbos.

Auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė