Prevencinis užsiėmimas muziejuje

Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje kovo 19–23 dienomis vyksta „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“.Visą savaitę gvildenamos draugystės, bendravimo temos, atliekamos užduotys ir vykdomos prevencinės veiklos, viena iš jų – ekskursija į kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejų. Muziejaus vedėja Juzefa papasakojo vaikams, kokiomis vertybėmis gyvendamas vadovavosi Vilniaus krašto šviesuolis, kunigas prelatas Juzefas Obrembskis. Paaiškino vaikams, jog už šias vertybes ir nuveiktus gerus darbus žmonės jį gerbia ir šiandien. Pasveikino visus su artėjančiomis šv. Velykomis ir pakvietė vaikus dekoruoti šios šventės simbolio – margučių. Dekoruodami popierinius margučius vaikai mokėsi dalintis ir padėti jaunesniems.

Auklėtoja Nerija