Projekto „Duona ne vėju ateina“ baigiamasis renginys

Gruodžio 1-ąją Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai skubėjo į darželio salę, į rytmetį-pramogą „Duona ne vėju ateina“. Svečius salėje pasitiko Šeimininkė (auklėtoja Nerija Četrauskaitė). Ji pasveikino visus sugužėjusius į šventę ir pakvietė pasisveikinti ne tik žodžiais, bet tradiciniu rateliu „Graži mūsų šeimynėlė“. Salėje pasirodė iš kažin kur atklydęs Vilkas (auklėtoja Daina Jermak). Šeimininkė Vilką ir visus susirinkusius pavaišino duona. Ir, žinoma, Vilkas užsimanė duoną auginti...

Vaikai su Šeimininke ir meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulioniene Vilkui ir visiems lopšelio-darželio ugdytiniams nupasakojo visą ilgą duonos kelią, nuo grūdo, želmenėlio iki gražaus, gardaus duonos kepalo ant mūsų stalo, apdainuodami dainelėmis ir žaisdami muzikinius ratelius- žaidimus apie duonos auginimą, pjovimą ir kepimą.

Vaikai minė mįsles, o už teisingus atsakymus Vilkas ir Šeimininkė visus apdovanojo prizais- riestainiais.

Rytmečio-pramogos svečiams daineles dainavo „Drugelių“ grupės ugdytinis Kastytis Kuoras.

Vilkas nusprendė duonos neauginti. Labai jau vargo daug...

O Šeimininkė padėkojo visiems, padėjusiems Vilkui nupasakoti duonelės kelią ir atidžiai klausiusiems, garsiai dainavusiems, smagiai šokusiems, katučių plojusiems bei nepatingėjusiems ateiti į baigiamąjį projekto „Duona ne vėju ateina“ renginį.

Rytmečio-pramogos Šeimininkė,
auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė