Raiba gegute, užkukuok

2020 m. pavasarį Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje įgyvendinamas trumpalaikis projektas „Svajonių paukščiai“, kurio metu siekta atkreipti pedagogų, vaikų ir tėvų dėmesį į Lietuvos paukščius, jų įvairovę bei gyvenimo būdą ir tautosaką. Darželio bendruomenė skatinta ne tik pažinti, bet ir globoti paukščius.
Gegužės pirmoji – gegutės diena. Tautosakoje esama daug sakmių, legendų ir dainų apie raibąją gegutę, kurios vardu ir šis gražiausias pavasario mėnuo pavadintas. Paukštė tokia skirtinga nuo kitų. Gal iš čia ir tikėjimai, kad ji galinti daug ką išpranašauti, mat kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti.
O piemenėliai gegutės pasiklausdavo, kiek gi jiems dar teks paskui kiaulės uodegą bėgioti. Tik galadieniams senukams gegutė paskutiniuosius metelius suskaičiuojanti...
Gegutės balsas lietuviams atrodo liūdnas, lyg našlaitės skundas, o dievai paverčia gegute mergelę, liūdinčią kare žuvusio mylimojo. Ar nelaimingą moterį, kuri kažin kodėl negali auginti savo vaikelių...
Blogiau, jei užkukuoja anksti rytą, pusryčių dar nevalgius, „ant tuščios“ – tai vis ko nors pristigs, vis atsiras priežasčių būti nepatenkintam. Tad nepaprasta ta miškų paukštė; jos balse – netgi mūsų istorijos aidai...
Pasigrožėkite dar kovo mėnesį darželinukų dekoruotais paukšteliais.

Pagal interneto medžiagą.
Parengė mokytoja N. Četrauskaitė.