Konferencijos „Vaiko pasaulis su klasikine muzika“ akimirkos

Šiandien, gruodžio 3 d., mūsų įstaigos pedagogės – direktorė Ivona Marija Matveiko, meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Celina Buinovska dalyvavo Vilniaus vaikų lopšelio-darželio ,,Žiedas“ organizuotoje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Vaiko pasaulis su klasikine muzika“. Šios konferencijos tikslas – sutelkti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus ir dėstytojus kurti bendradarbiavimo tinklą ir pasidalinti žiniomis bei profesiniais įgūdžiais ugdant vaikų meninę kompetenciją ir kūrybiškumą su klasikine muzika.

Meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Celina Buinovska pristatė konferencijos dalyviams stendinį pranešimą ,,Vaikai klasikinės muzikos pasaulyje“ ir patobulino vaiko meninės kompetencijos ugdymo (si) sritį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Celina Buinovska