Rugsėjis atkeliavo

Vėl pradedame naujus mokslo metus. Rugsėjis kaskart vis toks pats ir tuo pačiu vis kitoks. Jau šiandien lopšelio-darželio duris nedrąsiai atveria 20 naujų ugdytinių. Visus vaikučius pasitinka šventiškai papuoštas darželio kiemas ir besišypsančios auklėtojos. Tikimės, kad netrukus nerimą pakeis džiaugsmas ir darželis taps ta vieta, kur gera būti.
Nors praėjusiais metais įprastą darželio ritmą trikdė karantinas, tačiau darbai nenutrūko. Kol vaikučiai ugdėsi ir ilsėjosi namuose, darželyje įrengti kondicionieriai, atlikti kosmetiniai remonto dabai. Baigėsi trejus metus trukęs Erasmus+ projektas. Tačiau pradedame įgyvendinti dar tris naujus projektus:

  • „Noriu augti kultūros ir tradicijų apsuptyje“, finansuotino pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, įgyvendinimo“, bendradarbiaujant su Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialais: Tradicinių amatų centru Houvalto dvare Maišiagaloje ir Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejumi.
  • „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio pastate“. Vilniaus r. savivaldybės investicijų sk.
  • Erasmus+ „Lenkų mokykla išeivijoje. Kompetentingas mokytojas ir kūrybingas mokinys - raktas į sėkmę". (Polska szkoła na emigracji, Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu)

Kaip sekasi įgyvendinti šiuos projektus, matysite įstaigos tinklalapyje. Taigi, laukia aktyvūs, kūrybingi ir kupini naujų įspūdžių metai!

Daina Jermak