„Seku, seku pasaką…“

Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos“.
Ciceronas

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis šiais mokslo metais vykdo keletą projektų. Vienas iš jų – „Seku, seku pasaką…“, kurio tikslas yra sudominti, įskiepyti meilę knygai, jos skaitymui. Už projektą atsakingos auklėtojos R. Starenkienė bei D. Vitkūnienė projekto metu siekia ugdyti vaikų pažintinius, komunikavimo, meninius ir socialinius gebėjimus. Su vaikais ne tik kalbama apie knygas, bet ir lopšelio-darželio patalpoje yra surengta grupės bibliotekėlė. Vaikai lankėsi Maišiagalos centrinėje bibliotekoje, kunigo prelato J. Obrembskio muziejuje, dalyvavo konkurse. Svarbu pabrėžti tai, kad visur vyravo „jos didenybė“ knyga.

Verta pažymėti, kad sausio 7-oji ilgai išliks vaikų mintyse – Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje apsilankė Lietuvos Respublikos Seimo narė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnė Gerbiama Ponia Rita Tamašunienė. Seimo narė padovanojo vaikams daug įdomių knygų, kurias vaikai susitikimo metu apžiūrinėjo, vartė, domėjosi jų turiniu, įvairove, o patikusias prašė gerbiamos viešnios paskaityti. Ponia Rita papasakojo apie knygos vertę, gyvenimą ir su didžiuliu džiaugsmu paskaitė vaikams S. Neries eilėraštį „Senelės pasaka“.

Kad knyga yra neabejinga vaikų šeimose Seimo narė galėjo įsitikinti ir pati – vaikai įvardijo ir pasekė mėgstamiausias pasakas, o ,,Drugelių“ grupės 5,5 metų ugdytinis Kazimieras Pukalskas paskaitė svečiui ir lopšelio-darželio draugams išrinktas eilės. Ponia Rita Tamašunienė buvo maloniai nustebinta Kazimiero gebėjimų.

Norime nuoširdžiai padėkoti Seimo narei Poniai Ritai Tamašunienei už sielos dovanas – knygas. Džiaugiamės, kad susitikimo metu pavyko vaikus sudominti veikla, susijusia su knygomis, kad vaikai įgijo žinių, patyrė gerų emocijų, buvo aktyvūs dalyviai.

Drąsiai galime teigti, kad Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis gyvuoja knygų dvasia.