Startavo Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Lopšelyje-darželyje startavo Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, kurios tikslas – pagal vystymosi sritis (savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos, rizikos situacijos) ugdyti vaikų įgūdžius, atitinkančius to amžiaus vaikų gyvenimo ypatumus, poreikius, dažnai kylančias problemas, sunkumus ir padedančius pasirengti ateityje savarankiškam gyvenimui. Programos užsiėmimai, trunkantys po 10–20 min., vykdomi „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupėse pagal sudarytą planą. Programos vykdytoja – socialinė pedagogė Celina. Tikimasi, kad, įgyvendinus programą, vaikai pozityviai elgsis kasdieniame gyvenime ir laikysis sveiko gyvenimo būdo.
Spalio 31 d. ugdytiniai dalyvavo užsiėmime tema „Savimonė“ – mokėsi pažinti savo jausmus bei rūpintis savo kūnu ir gera savijauta.

Socialinė pedagogė C. Buinovska