Sudie, darželi...

Birželio 16-tą dieną, nuo ankstaus rytmečio „Drugelių“ grupėje sklandė šventės laukimo nuotaika. Vaikai nekantraudami laukė mokslo metų pabaigtuvių-išleistuvių šventės. Po pietų miegelio, 16 valandą, į vasaros žieduose skęstančią aikštelę skubėjo vaikai. Juos pasitiko tėvelių plojimai. Prasidėjo iškilmingas koncertas. Vaikai su mokytojomis džiaugėsi besibaigiančiais turiningais, kūrybingais mokslo metais. Skambiomis dainomis, trankiais šokiais bei posmais dėkojo mamoms, tėčiams, darželio kolektyvui už bendrą visų mokslo metų darbą. Džiaugėsi pasiektais rezultatais ir didžiavosi išleistuvininkais. Jų šiemet net aštuoni atsisveikina su darželiu. Išleistuvininkams darželio direktorė įteikė diplomus, palinkėjo smagios paskutinės vasaros darželyje, o rudenį sėkmės mokykloje.
Padėkos žodį darželiui tarė ir šventėje dalyvavę išleistuvininkų tėveliai. Kitų ugdytinių tėveliai turėjo galimybę šventę stebėti tiesiogiai, Zoom platformoje.
Mokytojos N. Četrauskaiė ir D. Jermak