„Sukas metų ratas“

Sausio 25 dieną „Drugeliai“ „apvertė mešką ant kito šono“. Purtė nuo obels sniegą. Žiūrėjo, ar barsukas buvo išlindęs apsidairyt ir, pasigaminę meškos kaukes, šoko, dainavo daineles apie mešką... Žodžiu, šventė pusiaužiemį. Vaikai sužinojo, kad senovėje lietuviai tą dieną nevalgė buvių, kad vasarą jos augdamos nesukirmytų. Nevažiavo į mišką malkų, kad gyvačių į kiemą neprisikviestų ir nieko nedarė su vilnomis, kad kandžiai drabužių nesukapotų.
Taip „Drugeliai“ pradėjo įgyvendinti mokytojos Nerijos sumanytą etninės kultūros projektą ,,Sukas metų ratas“.
Mokytoja N. Četrauskaitė