„Šventasis Jonas Paulius II vaikų akimis“

TARPTAUTINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA
„Šventasis Jonas Paulius II vaikų akimis“
Minėdami popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo šimtmetį, Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje vykdome projektą „Šventasis Jonas Paulius II – vaikams artimas“. Projekto tikslas – supažindinti ugdytinius su šventojo Jono Pauliaus II gyvenimu ir paminėti 100-ąsias jo gimimo metines.
Kadangi šventasis Jonas Paulius II buvo artimas visiems žmonėms, o ypač vaikams, tad organizavome virtualią kūrybinių darbų parodą tema „Šventasis Jonas Paulius II vaikų akimis“. Kvietėme iliustruoti turtingą ir margą Karolio Wojtylos pontifikatą. Popiežius Jonas Paulius II savo žodžiais ir gyvenimu skelbė, jog tiki Jėzų Kristų ir mus veda prie Jėzaus.
Virtualioje parodoje dalyvavo Didžiosios Britanijos, Vilniaus miesto, bei rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos.
Dėkojame visiems dalyviams, kurie atliko kilnų darbą, tokiu būdu padėkodami Dievui už popiežių Joną Paulių II - Didįjį žmogų.
„Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus“.
Jonas Paulius II

Vyr. mokytoja Gražina Švaikovskaja