Teatras – ugdomosios veiklos draugas ir pagalbininkas

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje pradedamas vykdyti projektas „Teatras – ugdomosios veiklos draugas ir pagalbininkas“, kurio iniciatorė – auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė. Projektas skirtas Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, siekiantiems skatinti vaikų motyvaciją, įvairinti ugdymo procesą, padaryti jį kuo patrauklesnį vaikui. Projekto tikslas – sudominti ikimokyklinio ugdymo pedagogus teatru, kaip ugdymo priemone visoms pasiekimo sritims ugdyti. Projektas skatina praktiškai panaudoti įgytas žinias planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, drąsiai išbandyti įvairių medžiagų, bei faktūrų teikiamas galimybes gaminant lėles, dekoracijas, kaukes, muzikos instrumentus.

Gruodžio 13 dieną Maišiagalos Houvalto dvare vyko projekto įvadinis renginys ir seminaras „Lėlių teatras, kaip neformaliojo ugdymo forma“.
Seminaro dalyvius pasveikino Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio direktorė Ivona Marija Matveiko ir Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Alicija Balcevič. Kuratorė pasidžiaugė pedagogų noru tobulėti ir pakvietė aktyviai dalyvauti projekte.

Seminarą vedė Širvintų r. švietimo centro lektorė, vaikų renginių režisierė Birutė Golubeva. Pedagogai susipažino su Lietuvos lėlių teato istorija, sužinojo apie Lietuvos ir pasaulio lėlių teatrų įvairovę. Mokėsi teatrinei veiklai panaudoti įvairius daiktus. Iš popieriaus bei porolono gamino lėles, kūrė etiudus, bei juos inscenizavo.

Už pagalbą organizuojant seminarą dėkojame Houvalto dvaro šeimininkams, Maišiagalos tradicinių amatų centrui ir Širvintų r. švietimo centrui.

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio
auklėtoja metodininkė
Nerija Četrauskaitė