Tolerancijos diena

Lopšelis-darželis š. m. lapkričio 15 d. paminėjo tarptautinę tolerancijos dieną, kurios pagrindinė idėja šiais metais – Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, kadangi rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokius požiūrius, kitokį žmogų. Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.
Lydimi šios idėjos ugdytiniai, išsiaiškinę žodžio „tolerancija“ reikšmę ir pabendravę pakantumo tema, grupėse gamino, piešė švyturius, aptardami švyturio, kaip statinio reikšmę bei tolerancijos žodžio, kaip taikaus sugyvenimo visuomenėje, prasmę.
Kasmet, minėdami tarptautinę tolerancijos dieną, ugdytiniai praplečia savo akiratį ir pasaulėžiūrą, mokomi būti draugiškais ir tolerantiškais.
Socialinė pedagogė Celina