Tolerancijos diena lopšelyje-darželyje

Lopšelis-darželis š. m. lapkričio 16 d. paminėjo tarptautinę tolerancijos dieną, kurios pagrindinė idėja šiais metais – Tolerancijos namas. Lydimi šios idėjos ugdytiniai, išsiaiškinę žodžio „tolerancija“ reikšmę ir pabendravę pakantumo tema, grupėse kūrė simbolinius (svajonių) namus, aptardami namo, kaip vietos, kurioje gyvena/norėtų gyventi reikšmę bei tolerancijos žodžio, kaip taikaus sugyvenimo visuomenėje, prasmę.
Kasmet, minėdami tarptautinę tolerancijos dieną, ugdytiniai praplečia savo akiratį ir pasaulėžiūrą, mokomi būti draugiškais ir tolerantiškais.

Socialinė pedagogė Celina