Trijų Karalių šventė darželyje

Per sniegą brenda Trys Rytų Karaliai
Su auksu, mira, smilkalais brangiais.
Tyli žvaigždė jiems uoliai rodo kelią,
Dangus nusėtas žiburiais smulkiais.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Tai žiemos švenčių pabaigtuvės. Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis „Trys Karaliai“. Vaikučiai inscenizavo, kaip trys karaliai keliavo aplankyti gimusio kūdikėlio Jėzaus. Šventė buvo pilna staigmenų. Sulaukėme garbingos viešnios Lietuvos Respublikos Seimo narės Ritos Tamašunienės, kuri pasveikino visus su švente ir įteikė saldžių dovanų. O šventės pabaigoje su maišu dovanų atkeliavo Kalėdų Senelis. Vaikai linksminosi, šoko ir atsisveikino su seneliu iki kitų metų.

Auklėtoja Daina Jermak