Ugdytiniai ir mokytojai – respublikinėje konferencijoje

Gruodžio 4 d. meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė, mokytoja Gražina Švaikovskaja ir darželio direktorė Ivona Marija Matveiko dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaiko muzikinių ir meninių kompetencijų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“, skirtoje kompozitoriaus Stanislavo Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms paminėti. Tarp įžymių profesorių: prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, prof. dr. (hp) Vida Palubinskienė, ir docenčių: doc. dr. Marija Jonilienė, doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, mūsų įstaigos mokytojos Edita ir Gražina skambant St. Moniuškos kūriniui „Pasaka“ pristatė žodinį pranešimą „Muzikinė ir meninė raiška ikimokykliniame amžiuje“. O praktinėje konferencijos dalyje su „Nykštukų“ grupės ugdytiniais pristatė ir atvirą veiklą „Žiemos pasaka“, kurioje mūsų ugdytinės šoko „angelų“ šokį pagal kūrinį „Stefano arija“ iš operos „Baisusis dvaras“ (S. Moniuška) ir dainavo Kalėdinę dainelę.
Dėkojame Riešės vaikų darželiui ir konferencijos organizatorei – darželio meninio ugdymo mokytojai dr. Vaivai Jucevičiūtei-Bartkevičienei.
Mokytoja Edita