Uogulniając Tydzień Języka Polskiego...

W dniach 6-10 listopada 2023 r. w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole w ramach Tygodnia Języka Polskiego wiele się działo: rodzice i krewni czytali dzieciom wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy, do których dzieci później tworzyły ilustracje. Na zajęciach muzycznych i tanecznych wychowankowie z polskich i litewskich grup zapoznały się z polskim tańcem ludowym oraz muzyką polską. 9 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości Polski, na który przybyli szanowni goście: Poseł na Sejm RL Rita Tamašunienė oraz Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edita Tamošiūnaitė, a także nasi przyjaciele z zerowej klasy Gimnazjum Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole na czele z Panią Wioletą Gryniewicz i Panią Ireną Kulikowską. Niezmiernie cieszymy się z nawiązania nowych kontaktów z Profesorem Literką, panem Łukaszem Kamińskim, panią Barbarą Orszewską oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie panią Dorotą Mamaj, którzy swoim przybyciem uświetnili zajęcia edukacyjne w ramach Tygodnia Języka Polskiego.

Cieszymy się z tak bogatego programu i dziękujemy wszystkim za udział!

Inf. i foto. C. Bujnowska