Vaikų Velykėlės

Antradienį, balandžio 19 dieną, „Drugelių“ grupėje vaikų laukė staigmena – Velykėlės krepšelis bei virtualus susitikimas su Agotėle (Vilma Mulevičiūte-Sabaliauskiene) ir Dėdienyte (Rasa Graužiniene) iš Ukmergės kultūros centro. Viešnios pasveikino visus su Velykomis. Papasakojo vaikams kas yra Kiaušinykas, nusakė stebuklingas margučių galias. Padėjo išmokti velykinę oraciją ir pakvietė pažaisti žaidimų su margučiais. „Drugeliai“ nešiojo margučius mediniuose šaukštuose. Išmoko ridenimo žaidimų. Lenktyniavo, kas greičiau nusilups margutį. Vaišinosi. Ir vėl žaidė, žaidė...
Mokytoja N. Četrauskaitė