Vėliavos diena

Naujus metus, sausio trečią dieną, „Drugeliai“ pradėjo minėdami Lietuvos vėliavos dieną. Kaip laisvos Lietuvos ženklas, pirmą kartą Lietuvos trispalvė Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 metų sausio 1 d. Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama Vilniaus miesto komendanto, pirmojo LK savanorio Kazio Škirpos. Vaikai žiūrėjo kaip virš Gedimino pilies bokšto keičiama vėliava ir pagal tradiciją senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį. Klausėsi K. Vasiliausko dainos „Brangiausios spalvos“, prisiminė vėliavos spalvų reikšmes ir gamino vėliavos spalvų suvenyrus.
N. Četrauskaitė