Velykinė edukacija muziejuje

Pirmadienį, balandžio 10 dieną, „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo velykinėje edukacijoje kunigo prelato Juzefo Obremskio muziejuje. Juos šiltai pasitiko muziejaus vadovė Juzefa Markevič. Ji papasakojo vaikams apie šv. Velykų šventę, ką ji reiškia krikščioniškam pasauliui. Vaikai sužinojo, kad tai Kristaus prisikėlimo šventė. Muziejaus vedėja papasakojo, kaip svarbu daryti gerus darbus, gerai elgtis, kad ši šventė būtų prasminga. Todėl vaikai prisiminė, kokius gerus darbelius moka daryti ir kaip jų simbolį prie vainikėlio prisegė spalvotas gėlytes. Taip pat visi kartu išmoko velykinės giesmės posmą. Tai buvo puiki susikaupimo valandėlė prieš Velykas. Dėkojame gerbiamai Juzefai Markevič už kartu praleistą laiką.

Auklėtoja Daina Jermak