„Verba – gyvybės rykštė. Pagaminkime ją drauge“

Artėjant vienai gražiausių pavasario švenčių – šv. Velykoms, o tiksliau – Verbų sekmadieniui, Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vyresniųjų grupių ugdytiniams buvo suorganizuotas edukacinis užsiėmimas ,,Verba – gyvybės rykštė. Pagaminkime ją drauge“. Šis užsiėmimas yra projekto ,,Etnokultūros vertybės – būsimos asmenybės pamatas“ dalis. Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų dvasines vertybes, kūrybiškumą, formuoti dorinę, estetinę pasaulėjautą, supažindinti su tam tikromis etnokultūros rūšimis, tarp jų – ir verbų pynimu.

Užsiėmimo metu Maišiagalos miestelio etnografės, mūsų įstaigos darbuotojos: Zofija Šocik ir Natalija Miasnikova, ne tik papasakojo vaikams, ką reiškia verba, iš kokių žolelių yra gaminama, tačiau ir atskleidė jos pynimo paslaptis. Ugdytiniai turėjo ne tik puikią galimybę pamatyti verbos gaminimo procesą, bet ir patys jame dalyvauti. O kad procesas buvo malonus ir įdomus – tai liudija vaikų šypsenos ir sukurti darbai.

Nuoširdžiai dėkoju užsiėmimo vedėjoms Zofijai Šocik ir Natalijai Miasnikovai už išties prasmingą ir įdomų užsiėmimą. Džiugu, kad Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje dirba tokie kūrybingi ir pasirinktai veiklai atsidavę žmonės.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
Celina Buinovska