Z myślą, aby być przykładem dla naszych podopiecznych...

Już od wielu lat społeczność Żłobka-Przedszkola w Mejszagole dba o miejsce, gdzie spoczywają Polacy, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość swego kraju.

13 września 2023 roku grupa nauczycieli i pracowników udała się na kwaterę polskich żołnierzy na cmentarzu w Mejszagole gdzie groby polskich żołnierzy zostały dokładnie usprzątnięte i sporządkowane. Robimy to z myślą, aby być przykładem dla naszych podopiecznych i mamy nadzieję, że nasze dobre uczynki wpłyną na kształtowanie patriotycznej postawy naszych dzieci.

J. Markiewicz