Erasmus +

Tarptautinis projektas „Lenkų mokykla emigracijoje. Kompetentingas mokytojas ir kreatyvus mokinys - raktas į sėkmę"
„Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”.

Tautinė Agentūra pripažino mūsų projektą kaip Erasmus+ programos geros praktikos pavyzdį
Mums malonu pranešti, kad projektas „Lenkų mokykla užsienyje. Kvalifikacijos kėlimo parama lenkų mokyklų mokytojams “, kurį vykdė mūsų lopšelis-darželis bendradarbiaujant su MODM Balstogėje ir kitose Europos lenkų švietimo įstaigose, dėl aukštos dalykinės kokybės ir pavyzdingo valdymo. Tautinė Agentūra pripažino mūsų projektą kaip geros praktikos pavyzdį Erasmus+ programos.
Projektas yra pažymėtas Erasmus+ projektų rezultatų platformoje, kurios tikslas - plataus masto informacijos apie projekto rezultatus ir jų sėkmę sklaida.

Informacija atnaujinta