Mokestis už lopšelio darželio lankymą vasaros metu

Primename, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka birželio–rugpjūčio mėnesiais.
Aprašo 12.7.1. papunktis dabar dėstomas taip:

„12.7.1. vasaros metu, birželio–rugpjūčio mėnesiais tėvai, kurie pateikia prašymą, kad jų vaikas (vaikai) lankys švietimo įstaigą vasaros metu, moka mokestį už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų uždarymo metu, vaiko ligos metu ir teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams) suteiktų papildomų poilsio dienų);“

Visą mokėjimo tvarką galite rasti čia.